Bli en del av Sveriges bästa emissionsinstitut!

Vi löser emissionerna

Vi bistår med uppdrag från onoterade bolag till börsintroduktioner

Nordic Issuing i siffror

Börsintroduktioner

Könsfördelning

Totalt antal kapitaliseringar

Malmö