Bli en del av Sveriges bästa emissionsinstitut!

Vi löser emissionerna

Vi bistår med uppdrag från onoterade bolag till börsintroduktioner

Nordic Issuing i siffror

100

Börsintroduktioner

Könsfördelning

300

Totalt antal kapitaliseringar

Malmö